4 LUONNON MONIMUOTOISUUS

Oman ympäristön eläinlajien ja kasvuston tuntemus

TAVOITE

Perehdytään toiminnallisten menetelmien kautta oman lähiympäristön eläin- ja kasvilajeihin.KERHON SISÄLTÖ

 • Alkuleikki: Kasvit sekaisin
 • Keskustelu
 • "Metsän olio" - Terraario
 • Loimuvihko
 • Loimurentoutus: Sadutus
 • Seuraavan kerran valmistelu


TARVIKKEET

 • Kierrätettyjä lasipurkkeja
 • Kierrätysmateriaalia 'Metsän olio' -askarteluun
 • Materiaalia lähiympäristön kasvilajeista (kirjastoa kannattaa hyödyntää)


Vinkkejä keskusteluun

 • Mitä eläimiä olet nähnyt metsässä?
 • Minkälaisesta ympäristöstä mainitut tykkäävät?
 • Miten ihmiset toiminnallaan vaikuttavat eläinten elinympäristöön?


Lähiympäristössä on monia tuttuja kasveja ja eläimiä
Lähiympäristössä on monia tuttuja kasveja ja eläimiä

ALKULEIKKI

 • Jokainen etsii jonkin kasvin.
 • Mennään piiriin, asetellaan kasvi oman paikan eteen.
 • Kuljetaan piirissä niin kauan kun musiikki soi.
 • Kun ohjaaja katkaisee musiikin, lapset pysähtyvät.
 • Kukin selvittää, mikä kasvi on nimeltään, minkä kohdalle pysähtyi.
 • Apuna voi käyttää puhelimia (Google Lens-tunnistusappi), tietokoneita tai kirjoja.
 • Kukin esittelee kasvin.
 • Leikkiä voidaan jatkaa niin kauan, kunnes lapset muistavat kasvien nimet ulkoa.

VINKKI

Voit käyttää kasvien tunnistamiseen Google Lens -kännykkäsovellusta tai Luontoportti.com:n selainpohjaista kasvien ja eläinten tunnistusohjelmaa

METSÄNOLIO

Jokainen tekee luonnonmateriaaleista oman 'Metsän Olionsa'. Olion voi tehdä esimerkiksi tikusta, kävystä tai kivestä.

Lasipurkkiin tehdään viihtyisä asuinympäristö oliolle. Materiaaleina voi käyttää multaa, soraa, sammalta, oksia, kiviä, käpyjä, lehtiä tai muuta luonnonmateriaalia.

Voitte myös kierrättää ja käyttää esim. yllätysmunasta löytyneitä eläimiä.

Tehkää purkkiin kyltti, jossa on olion nimi. Jokainen voi myös keksiä lyhyen tarinan/sadun oliostaan.

LOIMUVIHKO

Kukin liimaa loimuvihkoon kasvin, minkä valitsi kasvit sekaisin leikkiin. Vihkoon kirjoitetaan kasvin nimi ja minkälaisesta ympäristöstä se tykkää.

LOIMURENTOUTUS

METSÄN IHMEELLINEN VALTAKUNTA

Tällä kerralla loimurentoutuksessa hyödynnetään sadutus menetelmää. Sadutuksessa tärkeää on, että satu on kirjoitettu suoraan lasten suusta. Lapset vuorotellen sanovat lauseen, ja näin muodostuu pikkuhiljaa satu. Sadun teemana on tällä kertaa metsän eläimet. Lopuksi ohjaaja lukee sadun lapsille.

VINKKI: Rajaa satu lyhyeksi, jotta aika riittää.


Valmistele seuraavaan kerhokertaan

Valitaan yhdessä lasten ja ohjaajien kanssa taajamakohde, jolla on merkitystä omalle kotiseudulle kulttuurisesti. Se voi olla museo, vanha rakennus tai muu historiallisesti ja kulttuurisesti merkittävä paikka. Sovitaan vierailukäynti, ja muistutellaan lapsia mahdollisesti muuttuneesta kerhokerran aloituspaikasta.