INFO

Loimuhankkeen tavoitteet ja tehtävät

Ympäristökasvatus osaksi harrastustoimintaa


Loimuopas tarjoaa 3.- sektorin toimijoille menetelmiä, kuinka juurruttaa ympäristökasvatuksen teemoja osaksi harrastustoimintaa. Loimu oppaan voi toteuttaa kymmenen kerhokerran settinä, tai sitten poimia kerhokertoja tai menetelmiä kerhokerroista satunnaisesti.


Loimu opas tarjoaa toiminnallisia menetelmiä ympäristökasvatuksen teemojen käsittelyyn. Kerhokerroissa korostuvat myös ryhmätyöskentelytaidot ja yhteisöllisen ilmapiirin luominen. Kerhokertojen sisältö syventää kerholaisen luontosuhdetta sekä auttaa kerholaista ymmärtämään, kuinka hän itse voi vaikuttaa ympäristöasioihin.

Kerhokertojen sisältö soveltuu parhaiten 3.-6.-luokkalaisille, mutta on sovellettavissa myös nuoremmille ja vanhemmille. Kerholle paras toteutusajankohta on syksy tai kesä, mutta vinkkejä löytyy myös talven touhuihin.

Kerhokerrat noudattelevat samaa rakennetta: Luontoaiheinen alkuleikki, keskustelut, minkä jälkeen toiminta-osuus, loimuvihko ja loppurentoutus/loppuleikki. Mikäli kerhokerroilla jää aikaa, oppaan lopussa on toiminta-ideoita, joita voi hyödyntää.

Opasta lukiessa kannattaakin ensin silmäillä vasemmalta reunalta kerhokerran sisältö ja siihen tarvittavat tarvikkeet, jolloin kokonaisuus hahmottuu. Kerhokerran suositeltu pituus on 1,5h.


Loimuoppaan mahdollistaa ympäristöministeriön hallinnonalan ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankeavustus, jonka on myöntänyt  Keski-Suomen ELY-keskus.